Osobní individuální konstelacePokud se nemůžeme potkat na skupinových konstelacích,
je tu možnost se sejít osobně.

Při své konstelační praxi jsem začal rozvíjet tento úžasný terapeutický prostředek, který Vám umožnuje diskrétně sdílet Vaše téma v příjemném soukromí. Individuální konstelace Vám nabízí osobní přístup a čas, který máte jen pro sebe. Touto metodou se dají řešit téměř všechna témata, jako na skupinových konstelacích. Například: osobní, rodinné, nebo partnerské vztahy, zdravotní, pracovní, nebo finanční situace.

Cena za osobní konstelace je 800 Kč, maximální délka konzultace je 90 min.

Pokud jste se rozhodli pro osobní konzultaci, kontaktujte mě s požadavkem na můj email zvolanek@pro.cz, nebo v krátké textové zprávě na tel. 605 256 327. Dohodneme se na společném místě a času setkání.
Pro své stávající klienty nabízím možnost
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE NA DÁLKU

Co můžete touto metodou řešit?

Na dálku můžete řešit stejná konstelační témata, jako při běžných skupinových konstelacích.

  • Osobní, rodinné, nebo partnerské vztahy.
  • Zdravotní, pracovní, nebo finanční situace.

Jak fungují individuální konstelace na dálku konstelace?

Na můj email zvolanek@pro.cz krátce popište, koho, nebo čeho se konstelace týká.
Důležité jsou fakta, uveďte prosím celé jméno a příjmení.

Jaké jsou výhody?

Individuální konstelace na dálku Vám umožnují diskrétně sdílet Vaše téma v soukromí. Po ukončení konstelace dostáváte zpětnou vazbu v podobě ozdravných vět, nebo návrhů na zdárné završení konstelačního procesu. Na rozdíl od skupinových, nebo osobních individuálních konstelací, odpadá cestování a nutná rezervace termínu na skupinové konstelace.

Jaké jsou nevýhody?

Při skupinových konstelacích dochází k fenoménu konstelačního pole, které během semináře působí na všechny účastníky. Přesto že, klient není při individuální konstelaci na dálku osobně přítomný, může vnímat vzdáleně toto pole. Při konstelacích na dálku odpadá zastupování klienta v jiných rolích. Skupinové konstelace tuto možnost ne jen nabízí, ale přímo vyžadují. Výsledkem tohoto zastupování může být uvědomění problému, který rezonuje s klientem.

Cena individuální konstelace na dálku je 1400 Kč.