Rodinné konstelace


Nejbližší akce

Datum: 15.10.2022
Čas: 9.00 - 17.00
Místo: KONICE, 9. května 480, Regenerační centrum Harmonie

Rodinné konstelace
Libor Zvolánek

Rodinné konstelace

Cena: 800 Kč

Přihlášky a informace:
lenkavevodova1@seznam.cz
Mgr. Lenka Vévodová
tel 731 654 345
*Zásady účastníka konstelací.

Info + přihláška