Rodinné konstelace


Nejbližší akce

Datum: 16.9.2018
Čas: 9.00 - 18:00
Místo: ZLÍN, Osvoboditelů 484, JINÝ SVĚT

Rodinné konstelace
Libor Zvolánek

RODINNÉ KONSTELACE

Cena: 750 Kč/ jeden den

Přihlášky a informace:
Václav Vondál
program@systemicke-konstelace.info
Jiný Svět
Osvoboditelů 484
76302 Zlín

Info + přihláška